Biostimulant Salivital

In het project Zeker Zilt, zijn Blauwe Polder Texel, Salt Farm Foundation, en het Louis Bolk instituut begonnen uit te zoeken of er een meststof (biostimulant) is die gewassen kan helpen onder zilte omstandigheden. Er is gekozen voor biologische erkende zeewiermeststof – een product uit de samenwerking tussen Fleurein Bioscience B.V. uit Makkum met Waddenwier B.V. Er is een nieuwe meststof ontwikkeld specifiek bestemd voor de (biologische) teelt van gewassen onder zilte omstandigheden. Het doel van dit onderzoek is om de gewassen aardappelen en wortelen: robuuster te maken, gezonder (hogere opname vitamines en mineralen), en lekkerder te laten smaken. Afgelopen jaar is er een uitgebreide proef geweest met de zeewiermeststof op gangbare gewassen. De ondersteuning van deze meststof voor planten bleek een doorbraak in plantgezondheid onder zilte omstandigheden. Dit betekent dat de planten door de zeewiermeststof zich beter konden ontwikkelen onder de stress van het zout. Deze vinding heeft ons in staat gesteld, door het waddenfonds, om de relevantie van zilte aardappelen en wortelen met zeewier bemest in de markt te onderzoeken.