Symposium Zeker Zilt | 20 Juni

Project Zeker Zilt

Verzilting is een toenemend probleem, dan wel uitdaging, wereldwijd. Alleen in de Amazone en op Groenland is er geen sprake van last van het zouter worden van de grond en het grondwater.
In het waddengebied wordt gewerkt aan kansen en oplossingen (innovaties) om deze uitdaging aan te pakken en erachter te komen wat er wel mogelijk is en wat dit aan resultaten oplevert.

Verzilting is van alle tijden maar komt de laatste jaren steeds sneller op ons af en brengt grote veranderingen teweeg in de landbouw. Er is steeds minder zoet water beschikbaar en jaarlijks neemt het wereldwijde areaal landbouwgrond af.
Verzilting vindt plaats in oppervlaktewater en in grondwater. Oorzaken zijn bijvoorbeeld irrigatie, overexploitatie van grondwater, bodemdaling, grondwaterbemaling, toenemende verdamping, stijgende zeespiegel en frequentere overstromingen.
De opwarming van de aarde c.q. de klimaatverandering versnelt dit proces. Vooral de polders, de kustgebieden en de rivierdelta’s hebben er mee te maken.

We kunnen die veranderingen proberen tegen te houden, of we kunnen ze omarmen en onze gewoonten en methodes aanpassen.
Binnen project Zeker Zilt kiezen we duidelijk voor adaptatie van de verzilting en daarmee voor het vinden van nieuwe methodes om met verzilting om te gaan en tegelijkertijd de kwaliteit van gewassen en bodem te verbeteren: innoveren.

Eindsymposium
Met dit symposium sluiten we het Zeker Zilt project af: alle resultaten worden gepresenteerd en er is veel ruimte voor het delen van inzichten, ideeën en netwerken.

Het symposium vindt plaats op 20 juni 2024 in het Wadden Center op de Afsluitdijk.
Adres: Afsluitdijk 1c, 8752 TP, Kornwerderzand


Programma:

10:00 uur
Inloop

10:30 – 12:30 uur
Ochtendprogramma met diverse sprekers vanuit het Zeker Zilt project.
Met onder andere; Marc van Rijsselberghe (SSFF), Peter Keijzer (Louis Bolk), Marc de Bruin (The Good Place) & Henk Broekman.

12:30 uur
Lunchbuffet

14:00 – 16:00 uur
Middagprogramma met een zilte blik de toekomst.
Met onder andere; Arjen Kok (WLN), Dick Noteboom (Greydanus), Arjen de Vos (SALTA), Theo Mulder & diverse telers.

16:00 – 17:00 uur
Netwerkborrel

Het Waddencenter heeft een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij!


MELD U HIER AAN

Net zoals vorig jaar bij het afsluitende symposium van “Zeeboerderij op het land” verwachten we een mooie inspirerende dag met elkaar te hebben.

Zegt het voort; kent u mensen die bij dit symposium aanwezig moeten zijn? Deel het dan gerust binnen uw netwerk! In de bijlage treft u een visual welke gedeeld kan worden op de Socials.

Hopelijk tot dan!

Social Visual_Symposium Zeker Zilt_2024