Van de Wadden’ brengt chips op de markt gemaakt van met zeewier bemeste zilte aardappels

ships

Persbericht, Texel, 1 juni 2023

In deze onrustige tijden voor de landbouw trekt Henk Broekman de stoute schoenen aan en gaat de markt op met een uniek
product; Van de Wadden chips. Samen met Marc van Rijsselberghe (Salt Farm Foundation), de grondlegger en aanjager van
zilte teelt in Nederland, is het gelukt om een aardappelras te vinden die goed gedijt op de steeds zilter wordende grond. Deze
aardappel groeit extra goed door het te bemesten met biologisch gecertificeerd en op land geteeld zeewier van de Wadden.
De volledige oprichting van het merk “Van de Wadden” is onderdeel van project Zeker Zilt en de ‘zilte’ aardappelen gebruikt in de
chips zijn gecertificeerd met het “Waddengoud united for Waddensea World Heritage” keurmerk.

van de wadden chips smaken
van-de-wadden

Pilot

In het reeds bestaande, brede chips aanbod in supermarkten, vers winkels en kiosken wil “Van de Wadden” met deze chips een
vernieuwend product op de markt te brengen dat aanspreekt bij het grote publiek. De zomermaanden zullen gezien worden als
pilot fase waarin Van de Wadden vier smaken chips lanceert; puur chips, zeezout, duindoorn & zeewier en tomaat & rozemarijn.
Een aantal positieve reacties zijn reeds ontvangen na het debuut op het Lions-evenement “Bute” op Texel (waarvan een deel van
de opbrengst naar het goede doel gaat). Overige verkooppunten zullen de komende periode benaderd worden waarbij van Tol
Versunie een belangrijke partner zal zijn. Ook kunnen geïnteresseerden nu al bestellingen plaatsen via de website:
www.vandewadden.nl

Project Zeker Zilt

Verzilting vormt wereldwijd één van de grootste bedreigingen voor de landbouwsector. De stijgende zeespiegel en toenemende
droogte door klimaatverandering versnellen deze verzilting en maakt dat boeren hun grond steeds minder productief
kunnen gebruiken. In het waddengebied doet Salt Farm Foundation samen met Stichting Blauwe Polder, Louis Bolk Instituut,
pootaardappelbedrijven Den Hartigh en Smits, telers in de waddenregio en streekkeurmerk Waddengoud praktijkonderzoek naar de
mogelijkheden van teelt op verzilte grond. Dit gebeurt binnen project ‘Zeker Zilt’ waarin vanuit een breed perspectief gekeken wordt
naar de mogelijkheden en kansen voor telers in het waddengebied. De “Van de Wadden” chips is vanuit het project één van de
eerste producten op de markt en breekt hiermee een lans voor het telen van gewassen op zilte grond. Het keurmerk Waddengoud
garandeert de herkomst uit de Waddenregio en de teeltwijze van de gewassen. Het Waddenfonds is mede financier van het
Project Zeker Zilt.

henk-en-marc

Meer dan chips

Naast de zilte chips wordt in het project Zeker Zilt onder het merk “Van de Wadden” de komende periode een markttest gedaan voor
zilte tafelaardappelen en wortelen uit de waddenregio. Het doel hierbij is om deze aardappelen vanaf augustus in diverse retail- en
horecagroothandel kanalen in Nederland te introduceren.

Meer weten?

Neem contact op met Marc de Bruin of Rianne Broekman via info@vandewadden.nl of bel met 06 26 76 07 92

waddensea-herritage-en-waddengoud