Zeker Zilt: Duurzaam telen met meer smaak.

zilte-wortelen

Zilte wortelen bemest met zeewier

Afgelopen week zijn zilte wortelen uit de grond getrokken op het land van Joost Broekman. Dit zijn niet zomaar wortelen, want deze wortelen zijn bemest met een innovatieve bemesting van zeewier. Het rooien van de wortelen is een onderdeel van een groter onderzoek van het project Zeker Zilt. Omdat op zilte gronden de opbrengst langer is wordt er gezocht naar aanpassingen in de teelt en meer waarde in product verwerking en commercialisering om toch een renderend saldo voor de boer te krijgen. In het onderzoek zijn meerdere velden wortelen bespoten met verschillende dosissen zeewierbemesting. De gerooide wortelen worden nu gewikt en gewogen en getest door een professioneel smaakpanel. De hypothese is dat de zeewierbemesting een bijzondere smaakbeleving veroorzaakt en de gezondheid van wortelen positief beïnvloedt. Eveneens moet het zeewier als biostimulant het bodemleven van de akkers ondersteunen. Op deze wijze krijgen boeren in het waddengebied, die te maken hebben met verzilting, inzicht in verdienmodellen om te blijven boeren. Belangrijk hierbij is een brede samenwerking in de keten tot aan de bewustwording van de consument over de gevolgen van klimaatverandering om te kiezen voor het telen van duurzaam voedsel en oogstzekerheid.